Niewydolność serca

Chroniczna niewydolność sercowa

VITAFON

VITAFON może być z powodzeniem używany do leczenia pacjentów w różnych stadiach chronicznej niewydolności serca co potwierdzają badania prowadzone w Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt-Petersburgu (Rosja).

Przebadano grupę pacjentów w różnych stadiach rozwoju niewydolności serca przed zastosowaniem Vitafonu, po jednym miesiącu  terapii. Podczas całego okresu prowadzenia leczenia wibroakustycznego terapia z wykorzystaniem środków farmakologicznych pozostała w niezmienionej formie.

W przypadku wszystkich pacjentów już po jednym miesiącu terapii zauważalnie obniżyło się skurczowe i rozkurczowe ciśnienie. Znacznie zmniejszyły się obrzęki, poprawiło się samopoczucie, przywrócone zostało prawidłowe  krążenie w odcinkach krańcowych kończyn i poprawił się koloryt skóry (jako typowy objaw niewydolności krążenia). Doszło do zaniku szmeru w płucach (jako oznaka obecności  zalegającego płynu).

W wyniku testów między innymi z 6-minutowym marszem   potwierdzały, że zmniejszeniu ulegała klasa funkcjonalna niewydolności serca. Obiektywna ocena  jakości życia również zakończyła się wnioskiem o korzystnym  oddziaływaniu terapii wibroakustycznej na stan zdrowia zmniejszały się ilość przystanków  podczas wchodzenia po schodach,  znacznie obniżyło się poczucie braku powietrza (zadyszka), znormalizował się sen. Ograniczeniu uległo poczucie osłabienia, ospałości, niepokoju.Subiektywna ocena to  wzrost optymizmu z nadzieją na normalne funkcjonowanie i powrót do zwykłego codziennego życia .