Nadciśnienie

 ciesnieniePrzy nadciśnieniu terapia wibroakustyczna VITAFONEM reguluje ciśnienie na tyle, że możliwe jest stopniowe zmniejszanie dawek przyjmowanych środków farmaceutycznych, a z czasem nawet zrezygnowania z nich.

Po pewnym czasie ciśnienie będzie się regulować i  utrzymywać się w wymaganych przedziałach tylko z pomocą zabiegów wibroakustycznych VITAFONEM.

Okres ten, w zależności od zaawansowania i długości trwania choroby nadciśnieniowej, waha się od 1 do 6 tygodni, czasami dłużej.

Dawki lekarstw podczas leczenia VITAFONEM powinny być dopierane tak aby ciśnienie utrzymywało się w przedziale np od 145 do 160 mmHg lub innym, które lekarz wcześniej zalecał. Nie zaleca się zbyt szybko obniżać ciśnienia poniżej tych wartości.

W celu utrzymania ciśnienia tętniczego na zalecanym  poziomie przy stopniowym wydłużaniu czasu zabiegów wymagana dawka lekarstwa będzie stopniowo zmniejszana.

Schemat leczenia choroby nadciśnieniowej 1 stopnia

Po zakończeniu leczenia ciśnienia lekarstwami obniżenie ciśnienia tętniczego przy pomocy zabiegów wibroakustycznych VITAFONEM następuje stopniowo od 1 do 10 mmHg na tydzień (zazwyczaj 2-4 mmHg na tydzień), w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Kiedy wyregulujemy ciśnienie to kontynuujemy terapię VITAFONEM wykonując 2-3 zabiegi na tydzień (ilość zabiegów i ich długość zwykle dobierana jest tak by utrzymać prawidłowe ciśnienie.)

Przeciwwskazania: ostry stan zapalny nerek, którego symptomem jest wzrost ciśnienia podczas zabiegów lub pojawienie się krwiomoczu. Jeśli podczas leczenia ciśnienie tętnicze podwyższa się, zabiegi należy przerwać i zbadać, czy nie powstały jakieś przeciwwskazania. W przypadku kamicy nerkowej o rozmiarach kamieni ponad 4 mm leczenie przebiega pod kontrolą lekarza.

Klasyfikacja poziomów ciśnienia krwionośnego.

Zgodnie z klasyfikacją WOZ wymienia się kilka poziomów ciśnienia krwionośnego. Nadciśnienie oznacza wartości osiągające poziom ponad 140/90 mmHg.  Z wiekiem na skutek zmniejszenia elastyczności naczyń krwionośnych ciśnienie skurczowe podwyższa się i za przyjęty poziom uważane jest, gdy jego wartość nie przekracza 100 + liczba pełnych lat. Przykładowo, u pacjenta w wieku 50 lat ciśnienie skurczowe na poziomie 150 mmHg uważane jest za normę, jednocześnie ciśnienie rozkurczowe nie powinno przekraczać 90 mmHg.

W organizmie człowieka nerki zawsze biorą udział w procesie regulacji ciśnienia .

Często, odkrywając podwyższone ciśnienie tętnicze, ludzie próbują je znormalizować przy pomocy różnych środków farmakologicznych. Z punktu widzenia podejścia zasobowego takie postępowanie nie do końca jest prawidłowe i może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania nerek oraz rozwoju drugorzędnych, niekorzystnych czynników. Medycynie znany jest fakt, że funkcjonowanie nerek wraz ze wzrostem skurczowego ciśnienia tętniczego poprawia się, i że nerki są jedynym organem, który potrzebuje wyższego ciśnienia przy filtrowaniu krwi ( nerki w organizmie pełnią funkcję filtra, aby zwiększyć ilość filtrowanego płynu można oczyścić pozapychany filtr potrząsając go   albo zwiększyć ciśnienie cieczy. Organizm ma funkcje podnoszenia ciśnienia aby poprawić wydajność filtra i  usunąć  szkodliwe produkty przemiany materii ale  zwiększenie wydajności filtrowania  można inaczej osiągnąć oczyszczając nerki np. przy pomocy wibroakustyki z  Vitafonu) .Przy bardzo niskim ciśnieniu, poniżej 80 mmHg, nerki wstrzymują filtrowanie. Długotrwałe, znaczne i sztuczne obniżanie ciśnienia tętniczego niekorzystnie wpłynie na cały organizm, podwyższając ryzyko komplikacji i przekształcenia się nadciśnienia tętniczego do postaci przewlekłej. Ponieważ nerki zawsze biorą udział w procesie regulacji ciśnienia tętniczego, bardzo ważna jest poprawa funkcjonowania nerek.

Jak poprawić funkcjonowanie nerek.

W całym szeregu badań medycznych wskazano, że fonowanie okolicy nerek znacznie poprawia ich funkcjonowanie i sprzyja przyspieszeniu normalizacji ciśnienia tętniczego. Fonowanie – to prosty i naturalny dla organizmu zabieg, który wykonywany samodzielnie w  domu polegający na oddziaływaniu odpowiednio  dobranej fali akustycznej na błony komórkowe naszego organizmu urządzenim Vitafon.  Metodyka fonowania opracowana  w oparciu o badania   klinicznie    jest  stosowana na  świecie  od ponad 20 lat. Wydajność i samopoczucie podnoszą się już po pierwszych zabiegach. Ciśnienie zaś obniża się czasami po kilku zabiegach, czasami – po kilku miesiącach, w zależności od stadium choroby nadciśnieniowej i trwania procesu sztucznego obniżania ciśnienia tętniczego. Po miesiącu zabiegów zauważane jest obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Efektywność metody jest proporcjonalna do liczby przeprowadzonych zabiegów. Fonowanie obszaru nerek zauważalnie podwyższa ich wydajność, jednak niezależnie od tego, aby osiągnąć stały efekt, nie należy nadmiernie  zwiększać obciążenia organizmu przez pierwszych kilka miesięcy.

Obciążenia, które należy kontrolować.

  1. Czas trwania i intensywność obciążeń fizycznych. Nawet w przypadku młodego, zdrowego organizmu, górne ciśnienie tętnicze podnosi się do 180 mmHg i więcej podczas wykonywania intensywnych czynności.
  2. Częstotliwość, intensywność i czas trwania sytuacji stresowych. W przypadku stresu mięśnie przechodzą w stan statycznego napięcia, które może trwać kilka godzin, a nawet dni. Jeśli chodzi o zużycie energii mięśni na dobę, takie napięcie można porównać z intensywnym wysiłkiem fizycznym.
  3. Czas przebywania w zimnie. Ochłodzenie organizmu prowadzi do wzrostu ogólnego napięcia mięśniowego i dodatkowego obciążenia nerek.
  4. Masa ciała. Jej wzrost proporcjonalnie podnosi średniodobową aktywność mięśniową, zużywaną podczas poruszania się i koordynacji ruchów.
  5. Stan kręgosłupa. Główną ochronę kręgosłupa stanowią mięśnie pleców. Osłabione dyski, przepuklina międzykręgowa – wymagają ciągłego podwyższonego napięcia mięśni pleców.

Całe to obciążenie sumuje się, dlatego należy je kontrolować i nie pozwalać na jego wzrost.

Pytania i odpowiedzi.

Pytanie: Czy trzeba zrobić przerwę w fonowaniu nerek, jeśli ciśnienie wyrównało się?

Odpowiedź: Ponieważ ciśnienie tętnicze już się podwyższało, to długotrwałe, trwające ponad 3 miesiące przerwy nie są pożądane. Z wiekiem funkcjonowanie nerek pogarsza się, a obciążenie z reguły rośnie. Fonowanie okolicy nerek zalecane jest nawet za młodu, jako profilaktyka po wysiłku fizycznym, wychłodzeniu i stresie. W podeszłym wieku wystarcza przeprowadzanie 2-5 zabiegów fonowania na tydzień.

Pytanie: Czy może dojść do wzrostu ciśnienia podczas fonowania okolicy nerek?

Odpowiedź: To możliwe w dwóch przypadkach:

 

  • Jeśli miało miejsce długotrwałe i nieprawidłowe stosowanie preparatów hipotensyjnych. Metodyka fonowania w takim przypadku wymaga znacznie większej stopniowości wzrostu czasu zabiegów. Czasami na początkowym etapie fonowanie trzeba wykonywać co dwa dni.
  • Jeśli przyczyną nadciśnienia była niewydolność naczyń rdzenia kręgowego lub mózgu. Jednocześnie ciśnienie tętnicze (bez leczenia) rano jest zauważalnie wyższe, niż wieczorem, a fonowanie okolicy nerek prowadzi do czasowego (na 2-3 godziny) wzrostu ciśnienia tętniczego  o kolejne 10-20 jednostek.

 

Pytanie: Co jeszcze może doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego?

Odpowiedź: Nadciśnienie może się rozwinąć w wyniku niewydolności serca. Funkcjonowanie nerek określane jest na podstawie średniego efektywnego w ciągu cyklu serca ciśnienia tętniczego w tętnicy nerkowej. Jeśli w sercu powstała wada zastawki mitralnej, do aorty wpłynie za mało krwi (niska pojemność minutowa serca). W efekcie ciśnienie w tętnicy szybko spada i podwyższa górne ciśnienie tętnicze, aby zachować średni efektywny poziom ciśnienia dla nerek. Fonowanie okolicy nerek w tym przypadku prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Zwężenie arterii nerkowych może doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, które w żaden sposób nie jest obniżane. Fonowanie okolicy nerek ogranicza objawy problemu, jednak nie usuwa przyczyny. Radykalnym rozwiązaniem jest wtedy  interwencja chirurgiczna.

Opinie

Witam serdecznie!
Od lutego 2011 r. jesteśmy wraz z mężem użytkownikami VITAFONU. Ja 63-latka, małżonek 65 lat,doświadczamy codziennie rewelacyjnego oddziaływania Vitafonu na nasze organizmy. Mąż po zawale w 2005 r., udar mózgu w 2009r., walczący od 20 lat chemią z nadciśnieniem. Dzisiaj nie używa żadnych lekarstw chemicznych, pije tylko zioła. Ciśnienie rewelacyjne około125/80/60, parametry krwi super, ustąpiły naczyniaki z wątroby, i prawie wszystkie cysty na nerkach. Dzięki odejściu od leków chemicznych nie ma dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Zniknęły worki pod oczami, a po ciężkim rwaniu zęba trzonowego dziąsło goiło się bardzo szybko.
Vitafon i zabiegi terapeutyczne zlikwidowały dolegliwości ze strony kręgosłupa i korzonków nerwowych (miał złamanie trzonu L1, dyskopatia szyjna i lędżwiowa). Ja, Danuta korzystając z Vitafonu, po wielu latach walki, pozbyłam się wreszcie bardzo uciążliwych dla osoby wysportowanej dolegliwości kręgosłupa (dyskopatia lędżwiowa i szyjna, rwa kulszowa i barkowa). Wszelkiego typu dolegliwości np. po uderzeniu się, leczymy Vitafonem. Ustąpiły mi też pojawiające się około raz w miesiącu uciążliwe bóle głowy.
Podsumowując: dla nas VITAFON to WYBAWIENIE i prawdziwy cud!

Pozdrawiamy bardzo serdecznie,
Danuta i Grzegorz Drążkiewiczowie, Oborniki
***
Od pewnego czasu zmagam się z dolegliwościami stawów – dną moczanową, ostrogą piętową oraz nadciśnieniem. Vitafon zakupiłem 9 stycznia 2012 r. i już zauważyłem pierwsze pozytywne efekty.  Unormalizowało się ciśnienie (przed zastosowanie miałem ciśnienie ok. 145/95, w chwili obecnej ok. 120/78), nastąpiła również poprawa elastyczności stawów. Bóle stawów są mniejsze, odstawiłem już środki przeciwbólowe oraz zmniejszyłem dawkę leków na dnę moczanową oraz ostrogę piętową.
Polecam stosowanie Vitafonu wszystkim, którzy zmagają się z podobnymi dolegliwościami.
Grzegorz Rodziewicz, Warszawa